Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

« terug naar overzicht

Spiegelkarpers in Friesland en in de Randmeren

maandag, 09 december 2013

Het seizoen van de spiegelkarperprojecten is weer aangebroken. Na een eerder bericht over het uitzetten van spiegelkarper in het Benedenrivierengebied, zijn er nu berichten over uitzet in Friesland en op de Randmeren. In alle gevallen loopt de uitzet via de VBC en is de waterbeheerder betrokken.

Spiegelkarpers in Friesland en in de Randmeren

SKP; IT GIET WER OAN

Het is weer zo ver, er zijn weer (spiegel)karpers uitgezet in de Friese boezem! De uitzet van de vissen heeft plaatsgevonden op 7 december jl. door Karper Sportvisserij Nederland (KSN) regio Fryslân, onder de noemer van het spiegelkarperproject. Het spiegelkarperproject is gebaseerd op het in stand houden en ontwikkelen van een gezonde hoeveelheid spiegelkarpers in de Friese boezem. Om er voor te zorgen dat de karperstand in de boezem op peil komt en blijft, wordt er jaarlijks vis uitgezet. De karpers werden voor het project één voor één gewogen, gemeten en gefotografeerd aan de linkerkant. Als er door een sportvisser een spiegelkarper wordt gevangen kan deze door het unieke schubpatroon worden herkend door de KSN en kan afgeleid worden hoeveel de vis is gegroeid, waar hij is uitgezet en daarmee de afstand die het dier heeft gezwommen.

Om het spiegelkarperproject mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt tussen de sportvisserij en Wetterskip Fryslân. Vis uitzetten kan dan kan ook alleen maar als er schriftelijke afspraken gemaakt zijn met de verantwoordelijke waterbeheerder, Wetterskip Fryslân in dit geval. Deze schriftelijke afspraken worden jaarlijks opgenomen in het Visplan dat wordt opgesteld in de Visstandbeheercommissie (VBC) en getoetst door Wetterskip Fryslân. Plannen voor het uitzetten van vis kunnen via Sportvisserij Fryslân worden ingebracht in de VBC.

Deze keer zijn er ruim 800 karpers uitgezet, wat een hele klus was voor de vrijwilligers van de KSN. De uitzet heeft de nodige aandacht in de media gehad. Zo heeft Omrop Fryslân een kort stukje laten zien op tv in het programma ‘hjoed’ op 7 december jl.

Naast de pers waren er genodigden aanwezig om te zien hoe een dergelijke uitzet in zijn werk gaat. Zo waren er diverse bestuursleden van Sportvisserij Fryslân en was de Friese Bond van Binnenvissers vertegenwoordigd door de voorzitter. De 800 karpers zijn verspreid door de gehele provincie uitgezet, waarvan een klein aantal door dhr. J. Kramer (gedeputeerde), mevr. L. Jacobi (tweedekamerlid (PvdA) (zie foto) en dhr. T. R. Piersma (voorzitter VBC Friese boezem) ter plaatse in Wergea.Tweede Kamerlid mevrouw Lutz Jacobi zet een spiegelkarper uit in de Friese Boezem

Bron: Sportvisserij Fryslan

500 kilo spiegelkarpers op de Randmeren

Zaterdag 30 november zijn bij de Nijkerkersluis in het Nuldernauw, aan de Zeewolde zijde, 500 kg spiegelkarpertjes van drie jaar oud (K3) uitgezet door De KSN regio Zwolle. Van alle kanten waren karpervissers komen opdagen die een handje hebben geholpen met deze uitzetting.

Met toestemming van Sportvisserij MidWest Nederland en de VBC Veluwe Randmeren mag De KSN regio Zwolle vijf jaar achter elkaar ieder jaar 500 kg K3 spiegeltjes uitzetten in de Veluwe Randmeren. Ieder jaar gebeurt dit op een verschillende plek om tot een redelijke verdeling over alle meren te komen. Vorig jaar zijn er ook 500 kg K3 spiegeltjes uitgezet, toen in het Veluwemeer bij Harderwijk. En na deze uitzetting volgen nog drie uitzettingen.

Dit is de tweede serie uitzettingen van K3 spiegelkarpertjes op de VeluweRandmeren, immers vanaf 2005 tot en met 2009 zijn er ook ieder jaar 450 kg K3 spiegelkarpertjes uitgezet. De top daarvan heeft inmiddels allang de 40 ponds grens overschreden. Sportvisserij MidWest Nederland sponsort 25 % van dit project en Raven Fishing & Outdoor sponsort eveneens 25%. De rest wordt gefinancierd door De KSN regio Zwolle. Ieder visje is voor de uitzetting gemeten, gewogen en gefotografeerd en zijn vrijwel altijd terug te herkennen doordat ieder spiegelkarper een uniek schubbenpatroon bezit.

Om zoveel mogelijk te weten te komen over de uitzettingen, o.a. de groei en het trekgedrag, worden alle vissers op de Veluwe Randmeren (Nuldernauw, Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer) verzocht ieder gevangen spiegelkarper middels een foto van de linkerflank (dus de karper fotograferen met de kop in de rechterhand) te melden aan contact@ksnregiozwolle.nl onder vermelding van het gewicht en de globale vangplaats.

bron: Sportvisserij Midwest Nederland