Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

« terug naar overzicht

80 kilometer natuurvriendelijke en duurzame oevers in Flevoland

zaterdag, 14 december 2013

Sinds 2012 is Flevoland 80 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers rijker. Waterschap Zuiderzeeland legt van 2012 tot en met 2015 in totaal 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers. Een uniek project dat bijdraagt aan een betere waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water; KRW) en meer waterberging (Waterbeheer 21e eeuw; NBW).

Tot en met 2015 worden zo'n zeventig tochten duurzaam of natuurvriendelijk ingericht. Het groot aantal aan te leggen kilometers in zo'n korte tijd is wat dat betreft uniek in Nederland. Waar in 2012 ca. 30 kilometer is aangelegd, is dit jaar ca. 50 kilometer gerealiseerd. Het waterschap voert de resterende 104 kilometer in 2014 en 2015 uit. Dit jaar zijn zeventien tochten duurzaam of natuurvriendelijk ingericht. Op dit moment werkt Waterschap Zuiderzeeland aan de voorbereidingen voor 2014 en 2015.

Doelstellingen

Om de waterkwaliteit op peil te brengen heeft Waterschap Zuiderzeeland zich voor de Europese Kaderrichtlijn Water verplicht om voor 2027, 40% van de oevers langs tochten in Flevoland duurzaam of natuurvriendelijk in te richten. Naar verwachting is dat met de uitvoering van dit project het percentage van 40% al in 2021 bereikt is. Daarnaast creren duurzame en natuurvriendelijke oevers een grotere waterberging in Flevoland, zodat wateroverlast wordt tegengegaan. Het project is mede gefinancierd door een Rijksbijdrage synergiegelden en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP-subsidie). In totaal is dit een bedrag van 5,1 miljoen euro; bijna de helft van de totale projectkosten.

Effectiviteit

Uit onderzoeken naar de effectiviteit van duurzame en natuurvriendelijke oevers is gebleken dat deze oevers bijdragen een betere waterkwaliteit. Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat de waterkwaliteit wat betreft macrofauna (kleine ongewervelde waterdieren, zoals kevers en libellenlarven) duidelijk verbetert door de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers. Bij het onderzoek is gekeken naar het verschil tussen de waterkwaliteit in tochten met duurzame en natuurvriendelijke oevers en in tochten met traditionele oevers. Naast het verbeteren van de waterkwaliteit hebben duurzame en natuurvriendelijke oevers een bewezen positief effect op het bergend vermogen van het watersysteem. Er is dus meer ruimte voor water tijdens extreme buien.

Bron: Waterschap Zuiderzeeland