Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

« terug naar overzicht

Trekpaard voor beekprik en donderpad

vrijdag, 24 januari 2014

Het herstel van de Leuvenumse Beek is gestart. Tot het najaar van 2014 voeren Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten tussen Harderwijk en Ermelo maatregelen uit over een lengte van circa zeven kilometer. De beek wordt minder diep en naast de beek mogen de lagere delen bij grote regenbuien onder water komen. Op deze manier wordt het bos weer in relatie gebracht met de beek. Het werk maakt onderdeel uit van het project ‘herstel van de Hierdense Beek'.

De maatregelen bieden verbeteringen voor het leven van dieren en planten in de beek. Zo ontstaat meer variatie in voedsel, beschutting, opgroei- en schuilplaatsen voor vissen, zoals de beekprik en de rivierdonderpad. Door toenemende lichtinval krijgen meer waterplanten kans om te groeien.

Natuurlijke beek

De uit te voeren maatregelen zijn gericht op het ontwikkelen van een gelijkmatige waterstroming en bodemophoging in de beek. Daarvoor worden zand en pakketten hout in de beek gebracht en al aanwezige bochtige beekdelen weer op elkaar aangesloten. De maatregelen beïnvloeden de stroming van het beekwater. Waar de stroming nu te langzaam verloopt, gaat de snelheid iets omhoog en op delen waar nu een te harde stroming plaatsvindt, wordt het rustiger.

Trekpaarden in actie

De maatregelen worden via het principe ‘building with nature' uitgevoerd. Het transporteren van hout van en naar de Leuvenumse Beek gebeurt door trekpaarden in te zetten. In het bos aanwezige materialen worden gebruikt. De houtpakketten die daarvan worden gemaakt, worden in de beek gebracht. Zand, dat is vrijgekomen bij werkzaamheden van Natuurmonumenten op het nabijgelegen Hulshorsterzand, wordt geleidelijk in de beek ingebracht. Op verschillende plekken langs de beek zijn daarom zandhopen te zien. Dit is een unieke werkwijze die goed past in het initiatief ‘Innovatieplatform waterschappen' van de Unie van Waterschappen.

Bekijk de trekpaarden in actie in een uitzending van Omroep Gelderland

 

Doelen

Het te verbeteren traject ligt in het Leuvenumse Bos. Daar wordt de beek Leuvenumse Beek genoemd. Deze beek voldoet nu niet aan de doelstellingen die de Europese Kader Richtlijn Water stelt. Deze richtlijn is bedoeld om de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater op goed niveau te brengen en te houden. Doel van het herstelwerk is ook om de verdroging in het natuurgebied Dal Leuvenumse Beek te bestrijden.

Planning en kosten

Waterschap en Natuurmonumenten houden tijdens de uitvoering van het in november 2014 afgeronde werk, rekening met de Flora- en Faunawet. Dat betekent dat in de periode tussen 15 maart en 15 augustus geen kap- en snoeiwerkzaamheden aan de beek mogen plaatsvinden. De kosten van de uitvoering bedragen circa € 145.000,-. Provincie Gelderland verstrekt hiervan 80 % subsidie.

Bron: Waterschap Vallei en Veluwe