Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

« terug naar overzicht

Vispassage in Schuitenbeek

maandag, 24 maart 2014

Bij grote hoeveelheden regen ontstaat wateroverlast in het gebied rondom de Schuitenbeek. Waterschap Vallei en Veluwe pakt deze wateroverlast aan door de stuw in de beek tussen Nijkerk en Putten aan te passen. De stuw wordt uitgebreid met een vispassage. De werkzaamheden starten 27 maart en zijn naar verwachting begin mei 2014 klaar.

Maatregelen

De stuw wordt vervangen door een ander type stuw, een overlaat. Een overlaat is een stuw waar het water bij een bepaalde waterhoogte overheen kan stromen. Ook legt het waterschap een vispassage aan. In drogere perioden stroomt het water in de beek volledig door deze doorgang, die zo is ontworpen dat ook bij weinig water vissen goed van het ene naar het andere gebied kunnen zwemmen. Alleen als er erg veel water door de beek komt, stroomt het over de overlaat.
Door de aanpassingen daalt de waterstand tijdens een hoogwatersituatie 50 cm ten opzichte van de huidige situatie. Omdat het water ook langer wordt vastgehouden, verbetert de grondwaterstand van aangrenzende waterrijke natuurgebieden. Later dit jaar legt het waterschap op een aantal plekken langs de beek natuurvriendelijke oevers aan die ook extra water kunnen opvangen. Hierover is het waterschap nog in overleg met eigenaren.

Afspraken

De uit te voeren maatregelen komen voort uit afspraken die het waterschap met andere overheden maakte in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze afspraken zijn er op gericht de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater te verbeteren. De investeringskosten van de aanpassing van de stuw bedragen 100.000,-.

Bron: Waterschap Vallei en Eem