Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn om de ecologische en chemische kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden. Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water van kracht geworden.

Uiterlijk in 2027 moeten de Europese wateren een goede goede ecologische kwaliteit hebben bereikt. In Nederland stelt de waterbeheerder de ecologische doelen en de bijpassende maatregelen vast. Vanaf 2009 zal iedere zes jaar een stroomgebiedsplan worden opgesteld waarin doelen en maatregelen zijn uitgewerkt.

Om na te gaan of de doelen gehaald worden, zijn voor verschillende ecologische parameters maatlatten ontwikkeld. Voor de visstand is per watertype een maatlat ontwikkeld.
De maatlatten zijn te vinden op de website van de Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer).

Meer informatie over de Kaderrichtlijn Water is te vinden bij de Helpdesk Water en op de website van de Stowa.