Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Conflictbeheersing

Het kan voorkomen dat de samenwerking en besluitvorming binnen een VBC gefrustreerd wordt door conflicten. Dan is het zaak het conflict de wereld uit te helpen. Anders gezegd: het is tijd voor conflictbeheersing.

Analyse van de oorzaken van conflicten

Allereerst is het belangrijk de oorzaken van het conflict goed onder de loep te nemen. Hoe meer oorzaken, hoe complexer het conflict. Het is vaak verhelderend om met alle betrokken partijen samen een conflictanalyse te maken. Dit kan openingen bieden om samen aan oplossingen te werken.
Wat kunnen mogelijke oorzaken zijn?

  1. Belangentegenstellingen. Conflicten kunnen hun oorsprong hebben in verschillende behoeftes en wensen ten aanzien van visbestanden en het gebruik ervan.
  2. Informatieproblemen. Conflicten kunnen veroorzaakt worden door gebrek aan informatie of door verschillende interpretatie van informatie.
  3. Moeilijke persoonlijke relaties. Conflicten kunnen veroorzaakt worden door verschillen in persoonlijkheid en emoties; door misvattingen, stereotypen en vooroordelen; door verschillen in houding, stijl en benadering.
  4. Structurele problemen. Conflicten kunnen veroorzaakt worden door ongelijkheid in macht, controle en eigendom. Daardoor is er geen gelijkwaardige deelname mogelijk.
  5. Tegengestelde normen en waarden. Conflicten rond verwachtingen en doelen kunnen veroorzaakt worden door verschillen in culturele of sociale achtergrond, persoonlijke overtuiging of opvoeding.

Aanpakken van conflicten

Conflicten kunnen op verschillende manieren worden aangepakt. Wat de beste aanpak is, hangt af van de aard van het conflict en van de houding van de partijen. Niet iedere aanpak leidt tot een goede samenwerking. De rol en vaardigheden van de onafhankelijke voorzitter of bemiddelaar zijn hierbij van groot belang.

Mogelijke strategieŽn, met ieder eigen haken en ogen, zijn:

  1. Dwang: een groep of persoon legt zijn belangen op aan anderen;
  2. Vermijding: vertragen of uitstellen besluitvorming;
  3. Aanpassing: een partij in het conflict legt zich neer bij de wensen van de tegenpartij;
  4. Compromis: beide partijen leveren in om tot een werkbare situatie te komen;
  5. Samenwerking: de partijen werken samen aan gezamenlijke doelen, met het doel aan alle belangen tegemoet te komen.

Voor uitgebreide beschrijvingen van oorzaken en aanpak van conflicten: download het document Conflictbeheersing (PDF-bestanden).