Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Draagvlak VBC

Voor het goed functioneren van een VBC is niet alleen van belang dat de VBC-leden goed met elkaar kunnen samenwerken. Minstens even belangrijk is het dat het werk van de VBC kan rekenen op voldoende draagvlak.

Dat geldt voor de beroepsvissers en hengelsportverenigingen die in de VBC zitting hebben, en ook voor alle mogelijke organisaties en groeperingen buiten de VBC. Denk bijvoorbeeld aan natuurorganisaties, gemeenten, provincies en niet te vergeten het brede publiek.
Al deze groeperingen zijn in meerdere of mindere mate van belang voor het functioneren van de VBC. De VBC zal hen moeten informeren over het VBC-werk, want: onbekend maakt onbemind.

Communicatie

Het is aan te raden om de communicatie van de VBC goed en effectief te organiseren. Een handig hulpmiddel is het maken van een schema met alle belangrijke aandachtspunten. Dit heet ook wel communicatiematrix.
In zo’n schema staan de antwoorden op vragen die van wezenlijk belang zijn voor een goede communicatie. Hieronder de hoofdpunten.

Welke doelgroepen zijn van belang zijn voor het goed functioneren van de VBC?
Binnen de visserijsector kunnen dat zijn: beroepsvissers, hengelsportverenigingen en sportvissers in het VBC-gebied; regionale en landelijke visserijorganisaties; waterbeheerders en natuurorganisaties (indien lid van VBC).
Buiten de visserijsector: waterbeheerders en natuurorganisaties (indien geen lid van VBC); overheden (provinciaal, regionaal, lokaal); het brede publiek.

Hoe belangrijk zijn deze doelgroepen?
Welke doelgroepen zijn belangrijk voor het functioneren van de VBC en het maken van het visplan? Welke zijn belangrijk voor het draagvlak voor VBC en visplan?

Wat is hun huidige kennis, houding en gedrag ten opzichte van het VBC-werk?
Heeft de doelgroep geen kennis, globale kennis, of gedetailleerde kennis?
Denkt de doelgroep positief, neutraal of negatief over de VBC?
Werkt de doelgroep actief mee, is ze onverschillig, of probeert ze de VBC tegen te werken?

Wat zou er moeten veranderen in kennis, houding of gedrag van de doelgroep?
Het is van belang vast te stellen over welke onderwerpen veranderingen wenselijk zijn. Zoals: het waarom van VBC; de doelstelling van de VBC; de samenstelling van de VBC; het waarom van een visplan; de inhoud en totstandkoming van een visplan; overige VBC-activiteiten zoals bestrijding stroperij, voorkomen van nieuwe kolonies aalscholvers.

Hoe is die verandering te bereiken?
Denk bijvoorbeeld aan: inbreng in bestuursvergaderingen van HSV’s, federaties of regionale beroepsbonden; artikelen in verenigingsblad van HSV; huis-aan-huisblad of andere media; eigen informatiepagina’s in VBC-website; jaarverslag, contacten met waterschapsbestuurder(s).

Hoe wordt de communicatie uitgevoerd?
Maak duidelijke afspraken over: wat er gaat gebeuren (welke boodschap bij welke doelgroep); wie dat gaat dat; hoe het wordt aangepakt; wanneer het gaat gebeuren.

Wilt u een uitgewerkt overzicht van alle aspecten van deze systematische aanpak van de communicatie?
Download dan de communicatiematrix.