Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Naleving van afspraken in de binnenvisserij

Controle, handhaving en sanctionering zijn drie activiteiten die ervoor moeten zorgen dat gemaakte afspraken worden nageleefd. Voorkomen is vanzelfsprekend beter dan genezen, en dus is het belangrijk om gemaakte afspraken goed te communiceren. Sociale controle kan schending van de afspraken helpen voorkomen.

Visrechthebbende is verantwoordelijk

De visrechthebbenden zijn volgens de Visserijwet eindverantwoordelijk voor het visserijbeheer. De controle op en handhaving van de gemaakte afspraken valt buiten de Visserijwet en ligt vooral bij de visrechthebbenden zelf.

Voor de binnenvisserij geldt dat de eigenaar van de ondergrond van een water (veelal) ook eigenaar is van het visrecht. In de meeste gevallen verhuurt de eigenaar het visrecht aan een hengelsportvereniging of een beroepsvisser. De huurder wordt daarmee de visrechthebbende.
Een huurder heeft de mogelijkheid om een ander te laten vissen onder zijn/haar verantwoordelijkheid. Daartoe geeft de huurder schriftelijke toestemmingen uit.

Zonder toestemming van de visrechthebbende is het verboden te vissen.
Worden er bovendien professionele vistuigen gebruikt, dan wordt dat beschouwd als visstroperij.
Gaat het om een particulier met hengel of peur, dan wordt dat beschouwd als zwartvissen.

Situatie zonder gezamenlijke afspraken

Zolang er in de VBC nog geen gezamenlijke afspraken zijn tussen de visrechthebbenden, gelden de voorzieningen uit de Visserijwet. Juridisch gezien is dat publiekrecht.
De procedure is dan als volgt:

  1. Vissers met hengels worden gecontroleerd door hengelsportcontroleurs, of Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOAs) en politie.
    1. Vissen zonder schriftelijke toestemming is een overtreding van de Visserijwet (zwartvissen). De overtreder krijgt een proces-verbaal.
    2. Overtreding van de voorwaarden in de schriftelijke toestemming wordt afgehandeld als overtreding van de Visserijwet. Dit is mogelijk door in de schriftelijke toestemming op te nemen dat overtreding van de voorwaarden gelijk staat aan vissen zonder schriftelijke toestemming.
  2. Vissers met beroepsvistuigen worden gecontroleerd door het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) en de Algemene Inspectie Dienst (AID).
    1. Vissen zonder eigendomspapieren of zonder een door de Kamer voor de Binnenvisserij goedgekeurde schriftelijke toestemming of huurovereenkomst is een overtreding van de Visserijwet (stroperij, strafrecht).
    2. Overtreding van de voorwaarden in de schriftelijke toestemming of de huurovereenkomst wordt afgehandeld als overtreding van de Visserijwet. Dit is mogelijk door in de huurovereenkomst of schriftelijke toestemming op te nemen dat overtreding van de voorwaarden gelijk staat aan het vissen zonder huurovereenkomst of schriftelijke toestemming. En aangezien dat met beroepsvistuigen gebeurt, is dat stroperij.

Situatie met gezamenlijke afspraken

De visrechthebbende kunnen ook zlf sancties op overtredingen instellen, Zodra er via visplan en VBC-convenant afspraken bestaan tussen de visrechthebbenden onderling, Juridisch gezien gaat het dan om privaatrecht (of burgerlijke recht).

Bijvoorbeeld: de afspraken in Friesland rond de bijvangstenregeling zijn private afspraken. Deze worden gecontroleerd door de BOAs die rapporteren aan een commissie van de VBC. Bij overtreding volgt een sanctie zoals het tijdelijk uitsluiten van de bijvangstenregeling.

Terugkoppeling van controleresultaten naar de VBC

Voor de VBC's is het belangrijk dat de controle, handhaving en sanctionering goed gebeurt bij zowel sportvissers als beroepsvissers. Het is belangrijk dat in de VBCs gerapporteerd wordt over de controles bij zowel sport als beroep. Zowel van de keren dat er niets aan de hand was, als van de keren dat er handhavend opgetreden moest worden. Dat moet anoniem kunnen gebeuren.

BOA's die zijn aangesteld door de sportvisserij en BOA's van diverse natuurorganisaties registreren hun controles via een internetapplicatie. Op basis van deze internetappilicatie maakt Sportvisserij Nederland jaarlijks een rapportage waarin de BOA-controles per VBC-gebied zijn weergegeven. Uit de rapportage kan worden opgemaakt hoeveel en welke overtredingen gemaakt zijn binnen een VBC-gebied. De jaarrapportage wordt ter beschikking gesteld aan de VBC's, die de informatie vervolgens kunnen overnemen in hun visplannen. De KLPD en de AID kennen een dergelijk systeem nog niet. Rapportage aan de VBCs over door hen geconstateerde overtredingen bij sport- en beroepsvisserij is dan ook nog niet mogelijk.