Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Vertaling van Ostrom’s basisprincipes voor het gemeenschappelijk beheer van hulpbronnen naar VBCs.


1. Het is duidelijk welk gebied beheerd wordt. De fysieke grenzen van de VBC moeten duidelijk zijn.

2. Het is duidelijk wie verantwoordelijk zijn voor het beheer .

3. Het is duidelijk wie er vis mogen onttrekken en deze groep is ook duidelijk begrensd.

4. De in het visplan vastgelegde afspraken over het gebruik van de economische en recreatieve interessante vissoorten sluiten aan bij de behoeften, kennis en cultuur van de (sport)vissers. Het visplan wordt gedragen door de gebruikers.

5. Degenen voor wie de in het visplan opgestelde regels gelden, moeten de gelegenheid hebben om mee te praten en te beslissen over aanpassing van deze regels.

6. Wanneer de VBC regels maakt die niet in de landelijke wetgeving vastgelegd zijn dan moeten deze regels gerespecteerd worden door de overheid.

7. Er is een systeem voor het monitoren van de visstand en van het gedrag van degene die gebruik maken van de vis. De vissers nemen zelf deel aan deze monitoringsactiviteiten of krijgen op een ander manier betrouwbare informatie over de visstand en het gedrag van de andere gebruikers van het systeem.

8. Het sanctioneringsysteem dat toegepast wordt is gradueel. Dus van waarschuwing naar stevige boetes of zwaarder.

9. De (sport)vissers hebben toegang tot een systeem van conflictbeheersing dat laagdrempelig is (niet veel kost en begrijpbaar)

10. Voor soorten waarvan het beheer op VBC niveau onderdeel is van een beheer op landelijk of Europees niveau, zoals de aal, geldt dat toewijzing van quota, monitoring, handhaving, oplossen van conflicten en het maken van beheerafspraken op verschillende niveaus georganiseerd worden. Er moet wel een goede samenhang bestaan tussen de beheermaatregelen op de verschillende niveaus. Een samenhang die ook te overzien is.