Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Wet- en regelgeving voor de binnenvisserij

Hieronder staan enkele links naar relevante delen uit de Visserijwet, met een korte beschrijving. Op de website van Sportvisserij Nederland is meer informatie over sportvisserij en regelgeving te vinden (inclusief gedragscodes) 

Visserijwet 1963
Hoofdstuk V behandelt de binnenvisserij. Daarin onder andere de systematiek van de huur en verhuur, de uitgifte van schriftelijke toestemmingen, de Grote Visakte voor het vissen met beroepsvistuigen, de rol van de Kamer voor de Binnenvisserij
 
Reglement voor de binnenvisserij 1985
Hierin de beschrijving van de vistuigen waarmee gevist mag worden in Nederland. Artikel 6 beschrijft de gesloten tijd voor vissen met de hengel met bepaalde aassoorten (gericht op de visserij op roofvis). Artikel 7 beschrijft het verbod op de nachtvisserij, Artikel 8 de detailregels voor het IJsselmeer.

Verbod Nachtvisserij (Artikel 7, Reglement voor de binnenvisserij)
Artikel 7, lid 1 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985 zegt dat het verboden is om te vissen tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang. Lid 2 van dit artikel zegt echter dat dit verbod niet geldt voor het vissen met de hengel met uitzondering van de door de Minister aangewezen wateren.
Over de nachtvisserij kunnen in de huurovereenkomst of schriftelijke toestemming voorwaarden worden opgenomen. Het is dus altijd zaak na te gaan welke voorwaarden gelden.

Regeling aanwijzing wateren gesloten tijden (artikel 55-60, Uitvoeringsregeling visserij)
Deze regeling beperkt de mogelijkheid voor het gebruik van beroepsvistuigen (alle in de wet genoemde vistuigen behalve de hengel en de peur). Men moet minimaal 8500 euro per jaar aan bruto inkomsten uit de visserij behalen en over 250 ha viswater beschikken. Ontheffing is mogelijk voor bemonsteringen door Groene Bureaus en Sportvisserij Nederland voor haar landelijke ploeg.
Ook binnen deze regeling vallen beroeps(hobby)vissers met minder dan 250 ha viswater die hun visrechten onderbrengen binnen een coöperatie en als werknemer geregistreerd zijn bij deze coöperatie. Evaluatie van deze regeling is aangekondigd voor 2009, maar uitgesteld.

Beschermde Nederlandse diersoorten (waaronder vis)
Via deze paginas kunt u vinden welke soorten vallen onder de verschillende wetten of regelingen en het beleid. U kunt ook zoeken op soortnaam via deze link.