Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Visplan Neder Rijn, Lek, IJssel en Pannerdensch Kanaal

Visplan is bijgesteld

Het in 2010 opgestelde visplan voor de Neder Rijn, Lek, IJssel en Pannerdensch Kanaal is in september 2012 op een aantal punten aangepast. Dit aangepaste concept Visplan (versie 2) is op 1 oktober naar Rijkswaterstaat verstuurd. Rijkswaterstaat (RWS) toetst of de visserij zoals die in het visplan is beschreven past bij de doelen die overheid heeft voor de visstand. Uiterlijk 1 december 2012 zal bekend worden of het visplan voldoet.

Het eindconcept van het Visplan versie 2 kunt u hier downloaden. De wijzigingen ten opzichte van de eerste versie (2010) zijn groen gemarkeerd.

Inhoud van het visplan

In het visplan beschrijven de hengelsportorganisaties en de beroepsvisserij hoe er gevist wordt. De beroepsvisserij vist in het plangebied alleen nog op schubvis, omdat de visserij op aal is verboden. Dit gebeurt met zegens of staand want. De sportvisserij vist op diverse manieren. Vooral het vissen met een feederhengel op witvis is populair, maar ook de visserij op barbeel en snoekbaars wordt door een grote groep sportvissers gewaardeerd. De vis wordt meestal na het vangen direct weer levend teruggezet. Een klein deel van de sportvissers neemt wel eens vis mee naar huis voor consumptie. Door de sportvisserij wordt er op kleine schaal spiegelkarper uitgezet. Het unieke aan deze vis is dat ze individueel zijn te herkennen, waardoor bijvoorbeeld de groei en trekroutes van deze vissoort gevolgd kunnen worden.

Verder staat in het visplan welke randvoorwaarden er gelden voor de visserij, hoe de visstand wordt gemonitord, hoe de visserij wordt gecontroleerd en of het water goed bereikbaar is. Zo is in het visplan te lezen dat er jaarlijks onderzoek plaatsvindt naar de visstand. Sportvissers en beroepsvissers houden bij welke vissoorten worden gevangen en hoeveel. In 2011 zijn er maar liefst 22 vissoorten zijn gevangen, dit geeft aan dat het plangebied een gevarieerd milieu biedt waar diverse vissoorten voorkomen. De samenstelling van de visstand wordt jaarlijks door RWS onderzocht. In de onderstaande tabel staan de resultaten van dit onderzoek in de periode 2004-2008, het gaat om de vangst met de kor uitgedrukt in kilogram vis per hectare.

 

Verder is in het visplan te lezen dat Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) jaarlijks ruim 600 sportvisser controleren.