Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Visbeleid

Het waterschap velt en Vecht heeft in 2010 een Nota visbeleid opgesteld. Deze nota is in principe een beleidsstuk van het waterschap. Wel is het zo dat de federaties inbreng hebben gehad in het beleid. Het waterschap is zich namelijk terdege bewust van het belang van de hengelsport bij een goed visstand en recreatieve mogelijkheden op dit vlak.

Tijdens het proces van totstandkoming van de nota werd duidelijk dat op 95% van de punten vrijwel unaniem overeenstemming is over het gewenste beeld en het beleid dat ons daar brengt. Op die punten waar het waterschap en de federaties (iets) anders in een kwestie staan is besloten dat beide partijen elkaar de ruimte geven om hun visie via de mediakanalen van de ander te verspreiden. Een in onze ogen professionele en naar nu blijkt goed werkbare situatie.

Op dit moment is de nota visbeleid afgerond en beschikbaar. Deze nota is voor de vbc de richtlijn om op door te borduren. De huurovereenkomsten die voortvloeien uit dit proces worden komend voorjaar verwacht.

Er is voor gekozen geen visstandbeheerplannen op te stellen. Vooralsnog gaan we er van uit dat deze nota en de huurovereenkomsten voldoende sturingsmogelijkheid geven om te komen tot een goede visstand en benutting hiervan door de sportvisserij.