Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Convenant VBC Zuiderzeeland

Op 6 maart 2013 is het convenant van VBC Zuiderzeeland vernieuwd. Deze is door alle visrechthebbenden ondertekend.

Download hier het convenant