Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

VBC Rijnland

Symposium VBC Rijnland

Op 11 oktober 2019 organiseerde de VBC Rijnland een symposium. Als thema's waren d evolgende onderwerpen gekozen: Vis in nood; Vislood; Vis en ecologie; Beheer van exotische rivierkreeft.

Hier vindt u het verslag

-------

‘Samen aan de slag voor een duurzaam visstand- en visserijbeheer ‘

21 mei 2016 - Voorbereidingen Vismigratiedag boezemgemaal Katwijk

Rijnland is als waterkwaliteitsbeheerder verantwoordelijk voor een gezond watersysteem. Bij gezond water hoort een gezonde visstand. Hier zorgen we niet alleen voor. Sportvisserij, beroepsvisserij en Rijnland werken nauw met elkaar samen in de Visstandbeheercommissie (VBC) Rijnland. Gezamenlijke doelen zijn onderlinge afstemming binnen het visserij- en visstandbeheer, bevordering van een gezonde visstand en verantwoorde visserij. 

De heer Wiegert Dulfer (voorzitter VBC Rijnland) en mevrouw Martine Leewis (bestuurder VBC Rijnland) zullen binnenkort op bezoek gaan bij boezemgemaal Katwijk in het kader van de voorbereidingen op Wereld Vismigratiedag, http://www.worldfishmigrationday.com/. Zij dragen hun steentje bij aan de glasaalmonitoring.V.l.n.r.: Wiegert Dulfer, Hans Schouffoer, Sportvisserij Midwest (2x) en Fred den Dulk (gemaalbeheerder Halfweg).


Bij het glasaalkruisnet

In het gemaal zijn de voorbereidingen voor Wereld Vismigratiedag in volle gang. Deze vindt zaterdag 21 mei a.s. plaats: wereldwijd wordt aandacht besteed aan vismigratie in delta’s en rivieren. Doel is mensen bewust maken en in actie te laten komen voor het bevorderen van vismigratie. Door menselijke ingrepen zijn in rivieren veel blokkades voor vis ontstaan, zoals stuwen, dammen en gemalen. Door slimme oplossingen kunnen deze blokkades worden aangepast waardoor vismigratie weer kan plaatsvinden. Maar er is ook nog veel te doen!

Kom zaterdag 21 mei tussen 12.00 en 16.00 uur naar boezemgemaal Katwijk en de daar aangelegde vispassage! Hier zwemmen jaarlijks vele vissen vanuit de Noordzee veilig naar de grachten, vaarten en sloten in ons gebied. en andersom. Graag vertellen we je alles over het gemaal, de vispassage, vismigratie en vismonitoring. Meer info: www.rijnland.net/21mei2016 en www.worldfishmigrationday.com

----------------

Oprichting VBC Rijnland

Op donderdag 10 maart 2011 is de Visstandbeheercommissie (VBC) Rijnland opgericht: een samenwerkings- en overlegplatform waarin de sportvisserij, de beroepsvisserij en het hoogheemraadschap van Rijnland vertegenwoordigd zijn. Hiermee zetten de partijen een belangrijke stap op weg naar een duurzaam visstandbeheer en visserij.

Sportvisserij, beroepsvisserij en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben allen dagelijks te maken met water en hebben hetzelfde belang: een gezonde visstand in de Rijnlandse wateren. Het is dan ook niet vreemd dat deze drie partijen er naar streven om nauwer met elkaar samen te werken. Gezamenlijke doelen zijn onderlinge afstemming, de bevordering van een gezonde visstand en een verantwoorde visserij.

Vertegenwoordigers van genoemde partijen kwamen donderdag bijeen en zetten hun handtekening om de structurele samenwerking in de VBC Rijnland te bekrachtigen. Ieder neemt deel vanuit de eigen bevoegd- en verantwoordelijkheden. De VBC is een onafhankelijk orgaan en werkt als centraal aanspreekpunt, spreekbuis en overlegorgaan voor alle partijen in het veld van vis, visser en viswater.

Een eerste belangrijke taak voor de VBC Rijnland is het opstellen van een visplan. Hierin wordt vastgelegd wat de verschillende partijen gaan doen om een duurzame visstand te bewerkstelligen. De beroeps- en sportvissers laten in het plan bijvoorbeeld zien hoe ze op een duurzame en verantwoorde manier in het gebied zullen gaan vissen. Het hoogheemraadschap toetst vervolgens of het visplan aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voldoet. Daarnaast neemt Rijnland ook maatregelen, bijvoorbeeld door gemalen visvriendelijk te maken en natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

In totaal zijn naast het hoogheemraadschap van Rijnland twaalf beroepsvissers(verenigingen) en zeventien hengelsportverenigingen lid van de VBC Rijnland.