Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Visplan VBC Rijnland

Het doel is om gezamenlijk met de betrokken partijen een Visplan op te stellen van de KRW waterlichamen. In het Visplan wordt beschreven hoe de visrechthebbende hengelsportverenigingen en beroepsvissers in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland het visserijbeheer willen uitvoeren. Bij het visserijbeheer moet rekening worden gehouden met de doelen van Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit visplan is een groeidocument, dat in de komende jaren verder kan worden aangevuld en geconcretiseerd.

De door het Ministerie van EL&I voorgeschreven inhoud is vertaald in een sjabloon visplan dat door Sportvisserij Nederland en de Combinatie van Beroepsvissers is opgesteld. Vanwege het grote aantal waterlichamen, in totaal 45, dat in het visplan wordt behandeld, is het Visplan gesplitst in een algemeen uitwerking, deel 1, en een gebiedsgerichte uitwerking in factsheets, deel 2

VBC Rijnland zal het Visplan voor de 45 KRW waterlichamen in 2012 opstellen. Het doel, proces en de planning zijn verder omschreven in het Plan van Aanpak

26 juni 2012 zal tijdens de plenaire vergadering de eerste versie van het Visplan VBC Rijnland worden vastgesteld door haar leden. Vooralsnog zal alleen deel 1 worden vastgesteld. In deel 2, de gebiedsgerichte uitwerking in factsheets, ontbreekt nog te veel informatie om te kunnen vaststellen. Dit deel is echter een groeidocument en de VBC zal zich de komende tijd gaan inzetten de nog ontbrekende infromatie te verzamelen.  Het eindconcept, d.d. 1 juni 2012, van het Visplan kunt u via de onderstaande link downloaden: