Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

VBC De Stichtse Rijnlanden

Donderdag 30 september 2010 is in het waterschapshuis te Houten de Visstandbeheercommissie (VBC) De Stichtse Rijnlanden opgericht. De visrechthebbenden in het gebied hebben hiermee een belangrijke stap gezet op weg naar een duurzaam visserijbeheer.

Convenant

Voordat de oprichting een feit was is veel voorbereidend werk verricht door een werkgroep, waarin zowel de visrechthebbenden als het Hoogheemraadschap zitting hadden. De daadwerkelijke oprichting vond plaats door de ondertekening van een convenant, waarin de samenstelling en wijze van samenwerking binnen de VBC is beschreven. Vrijwel alle visrechthebbenden van zowel sport als beroep waren 30 september aanwezig om door middel van het plaatsen van een handtekening onder het convenant de toekomstige samenwerking te bekrachtigen.

 

Doel en taak

Belangrijke doelstellingen van de VBC zijn samenwerking en onderlinge afstemming binnen het visserijbeheer en visstandbeheer en de bevordering van een gezonde visstand en een verantwoorde visserij. Een belangrijke taak voor de VBC De Stichtse Rijnlanden is het opstellen van een visplan. In een visplan wordt beschreven hoe, door wie en onder welke voorwaarden er wordt gevist. Het waterschap zal toetsten of dit plan aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water voldoen.

Kansen

Deelname aan de VBC is niet alleen een verplichting, het biedt ook kansen voor de visserij. Samenwerking binnen een VBC zorgt voor een goede afstemming van activiteiten tussen visrechthebbenden onderling en een betere behartiging van het visserijbelang bij de waterbeheerder, terreinbeheerders en gemeentes. Door de oprichting van de VBC De Stichtse Rijnlanden en het opstellen en uitvoeren van visplannen zal de visserij in het gebied naar verwachting duurzamer en transparanter worden.

Nadere informatie over de VBC De Stichtse Rijnlanden kan worden verkregen via het secretariaat:

Dhr. F. Schulte