Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Vallei en Veluwe

Welkom op de website van Vallei & Veluwe.

De visstandbeheercommissie (VBC) Vallei en Eem is opgericht op woensdag 3 oktober 2007. Het convenant is getekend door diverse hengelsportverenigingen uit het Gelderse Vallei en Eemland en het waterschap Vallei & Eem. Klik hier voor het convenant. Door middel van een goede samenwerking willen alle partijen komen tot integraal visstandbeheer.

Werkwijze visstandbeheercommissie.

Binnen de commissie vindt overleg, afstemming en coördinatie plaats met betrekking tot visstandbeheer en visserij. In de commissie zitten negen VBC-leden. Twee namens het waterschap, één namens de federatie Gooi & Eemland, één namens de federatie Randmeren, één namens Sportvisserij MidWest Nederland, één namens de hengelsportverenigingen binnen Gooi & Eemland en maximaal drie vertegenwoordigers namens de hengelsportverenigingen binnen Randmeren.

Samenstelling visstandbeheercommissie

De partijen die lid zijn van de VBC zijn: hengelsportfederaties Randmeren en Gooi & Eemland, 14 hengelsportverenigingen (namelijk hsv Amersfoort, hsv De Snoekbaars, hsv Barneveld, hsv Flevo, hsv Hilversum, hsv De Hoge Hoek, hsv Hoop Op Geluk, hsv Lunteren, hsv Ons Genoegen, hsv Ons Plezier, hsv Renswoude, hsv De Rietvoorn, hsv De Voorn, hsv De Zwarte Schapen) en Waterschap Vallei & Eem. Klik hier voor de adressenlijst.

Terugkoppeling visstandbeheercommisssie

Wettelijk heeft de VBC geen bevoegdheden. Er vindt dus geen verandering plaats in de bevoegdheden van de hengelsportverenigingen. De besluiten die genomen zijn in de VBC zullen altijd teruggekoppeld worden naar de deelnemende partijen. Dit zal via de website gebeuren. Op de website komen verslagen van de vergaderingen, besluiten en overige ontwikkelde producten te staan.

Visplannen

De Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland geven het advies dat alle huurders van viswateren een visplan moeten opstellen. Een Visplan is een document waarin het huidige en voorgenomen visserijbeheer is beschreven. Het visserijbeheer is het planmatig voorbereiden en uitvoeren van maatregelen om de visserij (sport- en beroepsvisserij) in een omschreven beheergebied naar de visserijdoelstellingen voor dat gebied te optimaliseren.
De visrechthebbenden laten in het Visplan zien welk beheer gevoerd gaat worden, hoe de visserij zal gaan plaatsvinden en dat dit duurzaam en verantwoord is. Van iedere visrechthebbende wordt verwacht dat daaraan via de VBC wordt bijgedragen. Het Waterschap Vallei & Eem heeft het in de Keur zo geregeld dat iedereen die individueel een viswater huurt van de gemeente of het waterschap, verplicht een visplan moet opstellen. Ook al is het maar een onderdeel van een watergang. Deze verplichting is voor de hengelsportverenigingen niet opgenomen in de Keur maar in de huurovereenkomst.

De visstandbeheercommissie stelt een algemeen visplan op. Op lokaal niveau zal de commissie een advies uitbrengen. De hengelsportverenigingingen kunnen lokale zaken toevoegen aan het visplan. De niet aangesloten hengelsportverenigingen en andere visrechthebbende zullen zelf hun plan moeten opstellen.