Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Spiegelkarperproject Oude IJssel

Maart 2014 heeft de Hengelsportfederatie Midden Nederland in samenwerking met de KSN Regio Midden 120 spiegelkarpers uitgezet in de Oude IJssel. Alle drie de stuwvakken zijn voorzien van enkele vissen. De karpers zijn over de hele Oude IJssel verdeeld in een verhouding ongeveer 1 karper per hectare. Boven de stuw in Ulft zijn 10 karpers uitgezet, in Terborg 25 en tussen Gaanderen en Doesburg totaal 85 karpers. In 2015 wordt er opnieuw een gelijke hoeveelheid spiegelkarpers uitgezet in de Oude IJssel. De aanleiding voor de uitzetting is het teruglopen van de karpervangsten in de Oude IJssel plus het voornamelijk voorkomen van schubkarper. Met de uitzetting wordt het bestand als het ware aangevuld en wordt het bestand meer gevarieerd aangezien er nu ook spiegelkarpers te vangen zijn. Vanwege het unieke schubbenpatroon van spiegelkarpers kunnen deze vissen individueel herkend worden. Daardoor kan de groei en het migratiegedrag van de vissen gevolgd worden. Van iedere uitgezette karper zijn foto's gemaakt van beide flanken om zodoende later te kunnen zien hoe hard een vis is gegroeid. Het is de bedoeling dat sportvissers die een spiegelkarper vangen in de Oude IJssel hiervan een foto maken en doorgeven waar hij is gevangen, hoe lang en zwaar deze vis was. Terugmeldingen door sportvissers kunnen per mail gestuurd worden naar dit mailadres.

Proef maaien hotspots Keizersbeek

Tijdens de voorbereidingen voor het visplan werd al snel duidelijk dat sportvissers binnen Rijn en IJssel veel overlast ervaren van waterplanten. Het vrijhouden de dichtgroeiende beken is haast ondoenlijk en vanwege de kosten zal het waterschap dat ook niet voor de sportvisserij doen. In het Visplan is daarom opgenomen dat er een proef zal worden uitgevoerd met het maaien van 'hotspots'. Dit zijn voor de sportvisserij belangrijke stekken die doormiddel van maaien gedurende het jaar zoveel mogelijk bevisbaar worden gehouden. De proef wordt uitgevoerd op de Keizersbeek, en is onderdeel van het landelijke waterplantenbeheerproject van Sportvisserij Nederland. In augustus 2013 zijn een drietal visstekken langs de Keizersbeek gemaaid, waardoor er weer gevist kan worden. De eindrapportage van deze proef wordt in 2014 verwacht.

Visplan Rijn en IJssel

Het visplan is gereed en bevat een aantal maatregelen die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. Het visplan is uitgewerkt per waterlichaam in 'Factsheets', de factsheets zijn in te zien op deze website. Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die hier stellen.

Visstandonderzoek Groenlose Slinge

In 1995 is er in opdracht van het Waterschap een herstel- en inrichtingsplan voor de Groenlose Slinge opgesteld. In 1999 zijn de eerste herinrichtingen uitgevoerd, in 2007/2008 is het tweede deel onder handen genomen. Daarbij zijn bosstroken, vistrappen, moerasoevers, poelen, meanders en twee bypasses aangelegd. De Federatie Midden Nederland wilde weten of de visstand en sportvisserijmogelijkheden zijn verbeterd na de herinrichtingen. In 2012 is daarom visstandonderzoek uitgevoerd en is de huidige visstand vergeleken met de visstand uit de jaren 90. Daaruit bleek dat de herinrichting van de Groenlose Slinge vooral positief heeft uitgepakt voor plantminnende vis als zeelt en bittervoorn. Belangrijkste knelpunt voor stroomminnende vis is de afwezigheid van stroming in de zomermaanden. Het rapport is hier te downloaden. De aanbevelingen in het rapport moeten nog in de VBC besproken worden.