Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

In 2012 wordt door VBC Schieland en de Krimpenerwaard gewerkt aan het opstellen van een visplan, ondersteuning hierbij wordt geleverd door Jan Kamman van Sportvisserij Nederland.

Op de VBC-vergadering van 2 april 2012 is een toelichting gegeven over het op te stellen visplan en de aanpak. Op 17 september 2012 is aan de beroepsvissers en verenigingen een toelichting gegeven op de stand van zaken. Op de vergadering van 12 maart 2013 is het definitieve visplan gepresenteerd. Hieronder staan de presentaties:

Het visplan bestaat uit twee delen; in deel 1 wordt de algemene situatie beschreven en wordt een onderbouwing gegeven van de voorgenomen maatregelen voor de komende jaren met prioritering. In deel 2 wordt de visserijsituatie per waterlichaam beknopt weergegeven in “factsheets visserij”. Op de factsheets staan ook de voor het betreffende waterlichaam gewenste maatregelen beschreven.

Visplan deel 1

Visplan deel 2, aanvulling deel 2

In het visplan zijn verschillende acties opgenomen. De eerste actie is al opgepakt en uitgevoerd! Het gaat om hierbij om het opstellen van een visrechtenkaart. In deze kaart zijn alle bij de Kamer voor de Binnenvisserij bekende huurovereenkomsten ingetekend.

Visrechtenkaart VBC Schieland en de Krimpenerwaard