Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Door Waterschap Rivierenland is het visplan beoordeeld. In grote lijnen is het waterschap positief over het visplan, wel missen er nog een aantal gegevens. In de vergadering van het werkcomité is besproken hoe we deze gegevens compleet maken.


Op de vergadering van VBC op 18 november 2013 is het Visplan Rivierenland 2014-2016 gepresenteerd en vervolgens officieel aangeboden aan het waterschap. Het visplan bestaat uit twee delen:

   

Op de plenaire vergadering op 18 november 2013 is door de secretaris een toelichting gegeven op het visplan.

 


In 2013 wordt door VBC Rivierenland gewerkt aan het opstellen van een visplan, ondersteuning hierbij wordt geleverd door Jan Kamman van Sportvisserij Nederland.

Op de plenaire VBC-vergadering van 11 april 2013 is een toelichting gegeven over het op te stellen visplan en de aanpak. Hieronder staat de presentatie:


Tijdens de vergadering van het werkcomité op 25 juni 2013 is gesproken over de problemen die de visrechthebbenden in het gebied van waterschap Rivierenland ervaren. Tevens is gesproken over de concrete doelen die de VBC de komende jaren wil bereiken.

Voor het opstellen van visplannen zijn factsheets ontwikkeld. In feite is een factsheet de kleinste vorm van een visplan, ofwel een visplan voor één water(tje). In een VBC-gebied liggen vele wateren. Het is ondoenlijk om voor al die wateren een visplan te maken. Daarom is de VBC besloten om in ieder geval voor de KRW-waterlichamen factsheets in te vullen, aangevuld met de voor de visserij belangrijke wateren. de hengelsportverenigingen en de beroepsvissers moeten voor hun eigen wateren deze factsheets invullen. Deze factsheets worden gebundeld in het visplan. 

Voor de hengelsportverenigingen heeft Sportvisserij Nederland een online module gemaakt om een visplan te maken. Nadere informatie is te vinden in de factsheetmodule, door hier te klikken. Hier is ook een handleiding te vinden voor het gebruik van deze factsheetmodule.