Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Op 14 april 2014 was de 4e vergadering van het werkcomitÚ VBC Rivierenland.

Verslag 5e vergadering werkcomitÚ - 16 juni 2014


Op 14 april 2014 was de 4e vergadering van het werkcomitÚ VBC Rivierenland.

Verslag 4e vergadering werkcomitÚ - 14 april 2014


Op 30 januari 2014 is de 3e vergadering van het werkcomitÚ VBC Rivierenland geweest. Belangrijkste onderwerp was de toetsing van het visplan door het waterschap. Daarnaast is gesproken over de activiteiten die de VBC het komende jaar gaat oppakken.

Concept verslag 3e vergadering werkcomitÚ - 30 januari 2014

 Belangrijke waterbeheerkwesties volgens Sportvisserij

Belangrijke waterbeheerkwesties volgens Beroepsvisserij

Aandachtspunten KRW volgens Sportvisserij Zuidwest Nederland en Federatie Midden Nederland


Op 18 november 2013 is de tweede plenaire vergadering van VBC Rivierenland geweest. Belangrijkste onderwerp was de aanbieding van het eerste Visplan van de VBC Rivierenland. Na een korte toelichting op het visplan door de secretaris is het visplan door de voorzitter van de VBC Rivierenland, Jos van Maanen, aangeboden aan Matthieu Gremmen, heemraad van het waterschap. Het visplan is te vinden onder het tabblad visplan.

Vastgesteld verslag 2e plenaire vergadering VBC - 18 november 2013Op 16 september 2013 is de tweede vergadering van het werkcomitÚ geweest. Gesproken is met name over het eerste concept van het visplan. Duidelijk is dat er een goede basis is, maar dat er ook nog de nodige informatie ontbreekt voor een goede toetsing door het waterschap. Afgesproken is dat de komende twee weken de deelnemers aan de VBC proberen om zoveel mogelijk informatie aan te vullen.

Vastgesteld verslag 2e vergadering werkcomitÚ - 16 september 2013


Op 25 juni 2013 is de eerste vergadering van het werkcomitÚ geweest. Belangrijkste onderwerp was het opstellen van het visplan. Gesproken is onder meer over de problemen die de sportvissers en beroepsvissers ondervinden binnen het gebied van waterschap Rivierenland. Verder is een toelichting gegeven op het invullen van de factsheets voor het visplan. Hieronder het concept-verslag van de vergadering.  De lijst met 'problemen & concrete doelen', welke een belangrijke bouwsteen is voor het visplan, is te vinden onder het kopje visplan.

Vastgesteld verslag werkcomitÚ VBC Rivierenland - 25 juni 2013


Op 11 april 2013 is de eerste plenaire vergadering geweest van de VBC Rivierenland. Hieronder het verslag van deze vergadering. Het verslag is op 18 november 2013 goedgekeurd.

Vastgesteld verslag 1e plenaire vergadering VBC Rivierenland - 11 april 2013