Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Projecten waar de VBC bij betrokken is

Kribverlaging

Kribverlaging in de Waal is een van de 39 maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier.

Tussen Gorinchem en het Pannerdensch Kanaal liggen 750 kribben, over een afstand van 75 kilometer. Van deze kribben worden de kribben tussen Gorinchem en Nijmegen gemiddeld met 1 meter verlaagd. Door deze verlaging zal bij hoog water de waterstand met 6 tot 12 centimeter dalen. De kribben tussen Nijmegen en Pannerden blijven intact.

De verlaging betekent in de praktijk dat een krib veel langer dan in het verleden onder water zal staan. Aangenomen wordt dat een krib slechts gedurende 100 dagen boven water zal staan, tegenover 250 dagen in de huidige situatie. Het vissen vanaf een krib zal dus alleen nog kunnen in een periode van laag water! Een forse beperking ten opzichte van de huidige situatie. Rijkswaterstaat onderkent dit probleem. RWS is daarom in gesprek met de hengelsport en de beroepsvisserij over de verlaging. Tijdens de bijeenkomsten kan worden aangegeven hoe de vissers tegen de verlaging aankijken; welk materiaal biedt de vissen de meeste ruimte/kansen, aanleg loopppad op krib, de kop van de krib ongemoeid laten etc. Het project kribverlagingen moet in 2015 afgerond zijn.

RWS heeft een brochure Kribverlaging in de Waal samengesteld. Hierin staat alle relevante informatie. Alle betrokkenen hebben een exemplaar ontvangen.

Langsdammen

Tussen Tiel en Rossum worden de kribben niet verlaagd maar worden er in de binnenbochten zogenaamde langsdammen aangelegd. Dit zijn dammen die op ongeveer 100 meter uit de kant parallel aan de oever worden aangelegd. De kribben in de binnenbocht worden weggehaald. Er ontstaat een brede nevengeul met rustig water.