Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Structuur VBC Hollands Noorderkwartier

In onderstaand schema is de structuur van de VBC weergegeven.

Werkgroepen

De hengelsportverenigingen en de individuele beroepsvissers vormen de werkgroepen. In de werkgroepen komen de verzoeken en problemen binnen en worden deze behandeld en opgelost. Indien er zaken zijn waarbij een bestuurlijk overleg met de provincie of het waterschap noodzakelijk is wordt het agendapunt door de regioco÷rdinator gemeld bij de VBC Hollands Noorderkwartier (VBC HNK). De werkgroepen wijzen ÚÚn regioco÷rdinator sport en ÚÚn regioco÷rdiantor beroep aan. Deze twee mensen hebben zitting in de VBC HNK en kunnen het agendapunt derhalve goed toelichten.

VBC HNK

De VBC HNK bestaat daarom uit 6 regioco÷rdinatoren sport en beroep, aangevuld met voorzitter, secretaris en penningmeester. Het waterschap heeft zitting in de VBC HNK eventueel aangevuld met terrein- of natuurbeherende organisaties.

De werkgroepen zijn de pijlers van de VBC HNK. Het werk en de meeste taken worden door de leden van de werkgroepen verricht. Op het moment dat er door de werkgroep wordt verzocht om een beleidsstandpunt, zal de VBC HNK overleg voeren met bijv. Provincie, LNV of het waterschap. De uitkomst hiervan zal naar aan alle werkgroepen bekend worden gemaakt.

De VBC HNK houdt zich voornamelijk bezig met beleidsmatige en ôgrensoverschrijdendeô zaken.

Inbrengen van zaken in de VBC

Hoe te handelen? Bent u lid van een hengelsportvereniging dan meld u zich bij de regioco÷rdinator sport uit uw regio. Deze zorgt ervoor dat uw agendapunt wordt gemeld bij de secretaris van de werkgroep. De eerstkomende vergadering zal uw agendapunt worden behandeld. Indien nodig kunt u hierbij aanwezig zijn. Indien u niet aanwezig bent wordt u weer door de regioco÷rdinator geinformeerd over de afhandeling van het agendapunt.