Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Augustus 2012

Visplan voor de Amstelmeerboezem en de polder de Wieringermeer gereed
Na jaren van overleg is het eerste deel van het visplan in Noord-Holland een feit!

De beroeps-(NHB) en sportvissers (hengelsportvereniging Hollands Kroon) in de werkgroep NO in Noord-Holland ondersteund door Cornelie Quist (Combinatie van beroepsvissers) en Josje Peeters (Sportvisserij Nederland) hebben onlangs hun visplan voor de Amstelmeerboezem en de polder de Wieringermeer afgerond. Deze zijn door betrokken partijen ondertekent en ingeleverd aan de VBC in HNK.

Nadat het contract van Cornelie Quist in 2011 was afgelopen heeft Josje Peters aangeboden om het schrijven van het visplan af te maken, wat heeft geresulteerd in een helder geschreven visplan.

Ondanks de grote verschillen van belangen en standpunten van beide partijen heeft, door goed naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaars wensen, dit geresulteerd in een goed Visplan, en zijn beide partijen van mening dat met dit Visplan een grote stap is gezet voor een goede visstand en een hoopvolle toekomst en samenwerking tussen beroeps en sportvisserij.

Het visplan is door de VBC HNK ter toetsing doorgezonden naar het Waterschap Hollands Noorderkwartier, Inmiddels is de uitslag van de toetsing van het Waterschap op dit visplan ontvangen en alle betrokken partijen (VBC HNK, Beroepsvisserij (Noord-Hollandse Bond en de HSV Hollands Kroon) zijn verheugd over de positieve reactie van het Waterschap HNK, en in het bijzonder de samenvatting van het Waterschap zoals hier onder vermeldt.

Het Waterschap is: "onder de indruk is geraakt van de intensieve samenwerking binnen de VBC, waar veel betrokkenen in de avonduren, naast het bestaande werk, een grote inspanning hebben geleverd, waarbij uitgegaan is van het gemeenschappelijk belang van gezond water met een visstand goed voor visser en de ecologie. Tegengestelde belangen zijn overbrugd en het Waterschap is van mening dat de samenwerking binnen het overlegplatform van de VBC een goede en effectieve vorm van samenwerking is".

De verwachting van het VBC HNK is dat de overige delen van het van Visplan binnen afzienbare tijd worden aangeleverd, zodat er in Noord-Holland in het gebied van de VBC Holland Noorderkwartier een volledig visplan ligt!
envatting visplan