Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

VBC Hollands Noorderkwartier (VBC HNK)

De VBC-HNK is een samenwerkingsverband van sportvisserijorganisaties, beroepsvissers en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het werkgebied van de VBC valt samen met het beheergebied van het hoogheemraadschap; Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

Op woensdag 23 september 2020 is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit is een startpunt voor een hernieuwde samenwerking. De VBC-HNK bestaat al sinds 2007. De samenwerking is gericht op een duurzaam visstand- en visserijbeheer met oog voor de belangen van de beroeps- en sportvisserij. Aanvankelijk is voortvarend en met enthousiasme vanuit de VBC-HNK gewerkt aan de totstandkoming van visplannen. Na verloop van tijd is de commissie echter minder goed gaan functioneren en uiteindelijk is de samenwerking verwaterd.

Pitstop

Frits Jager, voorzitter van Sportvisserij MidWest Nederland verwoordde het treffend: "De VBC-HNK heeft een pitstop gemaakt, al duurde de stop 'wat' langer dan vijf seconden. Veel onderdelen zijn vervangen, maar de essentie is intact gebleven."

De belangrijkste wijziging is dat samenwerking niet langer verplicht wordt gesteld in visrechtovereenkomsten. De deelname gebeurt nu vanuit meerwaarde, want niet de aanwezigheid, maar het resultaat is belangrijk.

Johan Duinkerken, voorzitter van de Noord-Hollandse Bond van Beroepsbinnenvissers, benadrukte het respect voor elkaars belangen en de meerwaarde om de belangen samen op te laten gaan.

Rob Veenman, bestuurder van het Hoogheemraadschap, sprak over de dubbele pet van het hoogheemraadschap, waarbij zij enerzijds als gezaghebber en overheid aan tafel zitten en anderzijds als privaat grondeigenaar en verhuurder van visrechten. Dat brengt HHNK soms in een moeilijke situatie, maar de VBC-HNK geeft de mogelijkheid om in overleg oplossingen te vinden.

Adviesorgaan voor visgerelateerde zaken

Duidelijker dan voorheen zal de rol van de VBC-HNK adviserend zijn. De VBC-HNK adviseert onder andere over het beleid en de plannen van het hoogheemraadschap. Ook de beroeps- en sportvisserij kunnen adviezen ontvangen.

Ogen en oren in het water

Vissers zijn een belangrijke maatschappelijke partner voor het hoogheemraadschap. In het waterrijke gebied zijn maar liefst zo'n 50.000 sportvissers en ruim 20 beroepsvissers actief. Vissers zijn de oren en ogen onder water en hebben een signaleringsrol voor de onderwaterwereld en waterkwaliteit. Bovendien kan de visserij een belangrijke samenwerkingspartner zijn bij bijvoorbeeld calamiteiten (vis in nood/dode vis) en monitoring.

Tegelijkertijd komen de belangen van vissers en het hoogheemraadschap niet altijd overeen. Ook tussen sport- en beroepsvissers onderling verschillen de belangen soms.

Het is zowel vanwege de samenwerkingsmogelijkheden als de belangentegenstelling, zinvol om goed in contact te staan met elkaar. En ding hebben de partijen namelijk gemeen: de zorg voor een goede visstand en het vermogen om hieraan te werken! Vanaf nu kan dat weer op een gestructureerde manier.