Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Voordelen van een VBC

Een VBC heeft belangrijke voordelen voor beroepsvissers, sportvissers en water- en natuurbeheerders.

  • Een VBC schept duidelijkheid en structuur. De commissie werkt als centraal aanspreekpunt, spreekbuis en overlegorgaan voor alle partijen in het veld van vis, visser en viswater.
  • Goed en planmatig beheer draagt bij aan een duurzame en aantrekkelijke visstand. Dankzij ‘verstandig gebruik’ is een duurzame visserij mogelijk.
  • Er is een betere, meer gestructureerde afstemming ten behoeve van het integrale waterbeheer mogelijk. Het visstandbeheer wint aan kwaliteit en draagt zo bij aan het vergroten van de ecologische kwaliteit van (vis)wateren.
  • De instelling van een VBC draagt bij aan professionalisering van het visserijbeheer. Er wordt beter omgegaan met menskracht en middelen. Het geven van adviezen, ondersteuning en financiële middelen voor het uitvoeren van beheerplannen en onderzoek wordt doelmatiger.
  • Alleen binnen een VBC-structuur kunnen visrechthebbenden doelmatig beheer voorbereiden en uitvoeren via een visplan.
  • Het draagvlak voor beheermaatregelen door water- en natuurbeheerders kan door overleg en voorlichting vergroot worden, bijvoorbeeld bij grootschalige water- en oeverinrichting.