Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Accepteer cookies

Zuid-Holland

Friesland

Groningen

Drenthe

Overijssel

Flevoland

Noord-Holland

Utrecht

Sjabloon visplan

De Combinatie van Beroepsvissers en Sportvisserij Nederland hebben een sjabloon visplan opgesteld. In dit sjabloon zijn de relevante onderwerpen voor het visserijbeheer benoemd. De sjabloon is opgebouwd uit acht hoofdstukken:

 1. Inleiding. De aanleiding voor het visplan.
 2. Plangebied. Beschrijving van de relevante gebiedskenmerken en relevant beleid.
 3. Huidige situatie. De huidige situatie voor alle thema's in het visplan. Dit onderdeel zal in eerste instantie de meeste tijd vergen.
 4. Wensen en streefbeelden. De visrechthebbenden geven hun wensen en streefbeelden per thema aan.
 5. Maatregelen: Iedere visrechthebbende (of visrechthebbenden gezamenlijk) geeft aan welke maatregelen hij van plan is te nemen. Dat kunnen nieuwe maatregelen zijn, zoals het intensiveren van de visserij of het uitzetten van vis. Het kan ook gaan om handhaving van de huidige visserij.
 6. Toetsing. In twee delen. De voortoets wordt uitgevoerd door de VBC of de gezamenlijke visrechthebbenden. De formele toets wordt uitgevoerd door de waterbeheerder.
 7. Uitvoeringsprogramma. Dit zijn de maatregelen gecombineerd met een planning voor de uitvoering.
 8. Overige zaken. Onder andere: hoe de VBC het visplan actueel houdt; hoe de achterban en eventueel derden geïnformeerd worden.

Vanwege het grote aantal waterlichamen in de VBC’s voor waterschapsgebieden, kan het visplan gesplitst worden in een algemene uitwerking, deel 1, en een gebiedsgerichte uitwerking in factsheets, deel 2. Het Visplan heeft dan de volgende indeling:

 • Deel 1, algemene uitwerking:
  - Hfst 1 Inleiding;
  - Hfst 2 Huidige situatie gebied en beleid;
  - Hfst 3 Huidige situatie visserij, visserijbeheer en visstand;
  - Hfst 4 Streefbeelden en maatregelen;
  - Hfst 5 Uitvoeringsprogramma en toetsing voorgenomen maatregelen;
  - Hfts 6 Communicatie; 
  - Hfst 7 Bijlagen.
 • Deel 2, gebiedsgerichte uitwerking in factsheets:
  - Hfst 1 Inleiding;
  - Hfst 2 Factsheets per waterlichaam; 
  - Hfst 3 Bijlagen. 

Download hier de gedetailleerde: